ஆண்டாள் – இலக்கணம்

ஆண்டாள் தமிழில் மிகுந்த புலமை பெற்றவர். திருப்பாவையின் யாப்பு கடினமானது இயற்றரவிணை கொச்சகக் கலிப்பா என்று அதை வகைபடுத்திகிறார்கள். திருப்பாவைப் பாடல்களைச் சீர் தளை பிரித்துப் பார்க்கும் போது வெண்சீர் இயற்சீர் வெண்தளைகள் தடுமாற்றமின்றி அமைகின்றன. ஓரிரு இடங்களில்தான் பிறழ்கின்றன. (உம்: நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய). எட்டு நான்கு சீர் அடிகளிலும் எதுகை (எதுகை என்பது மார், நீர், சீர், கூர், ஏர், கார், நார், பார் போன்ற சந்தத்தோடு ஒத்திசையும் ஆரம்ப வார்தைகள்) அமைந்த கடுமையான யாப்பு. 

டாக்டர் பெ.சீனிவாசன், “வைணவ இலக்கிய வகைகள்” என்கிற நூலில் இதை விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கிறார். ரேவதி பதிப்பகம், திருவாய்மொழித் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை 623560. (நிஜமாகவே இது தான் விலாசம்). கடுமையான யாப்பில் மிக எளிய பாடல்கள் அமைக்கும் திறமை, ஓர் அறியாத பேதைப் பெண்ணிடமிருந்தது என்பது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாததாக உள்ளது. இன்று திருப்பாவையின் யாப்பமைதியில் பாடல் ஒன்றை நம் சிறந்த கவிஞர்கள் எழுதினால் கூட அத்தனை எளிமையாக-அத்தனை அழகாக-அமைப்பது கடினம். மேலும், ஆண்டாளின் ‘நாச்சியார் திருமொழி’யில் அறுசீர், எழுசீர், ஆசிரிய விருத்தங்கள், கலி விருத்தங்கள், கலிநிலைத் துறை என்று வரிக்கு வரி எழுத்துக்களை எண்ணிப் பார்த்தால் ஒற்று நீங்க ஓரே எண்ணிக்கை வரும். இதை அளவியல் சந்தம் என்பார்கள். 

இவைகளையெல்லாம் சரளமாகப் பயன்படுத்தும் ஆண்டாள், தன் தந்தையிடமிருந்து தமிழ்ப்புலமை கற்றிருக்கலாம் என்று எண்ண இடம் உள்ளது. 

பெரியாழ்வார் பாடல்களின் சாயல்,நாச்சியார் திருமொழியில் இருக்கிறது.
– சுஜாதா

An extract from the book ஆழ்வார்கள்- ஓர் எளிய அறிமுகம். 

Photo: Artist Kesav – Krishna for today.

The Standard Conditions of Temperature and Pressure

There are few situations that are repeatedly observed these days. All related to people management and how people perceive things as per their own wish and understand the so called ‘rule book’ with their view and try to apply it to all for all conditions.

The first one, to put in a better way, to start with the famous personality, the very embodiment of ‘Idhaya Surangathul Yethanai Kelvi’ personality; the person who is always concerned about what and how things are happening in other people’s life. Many girls should have faced this. Especially, Single Child, mostly a girl or all only girl children family. The question they ask is “You are only child. What your parents are going to do after your marriage? Paavam”, “How this situation is going to be managed?”, “It is not good for your parents to live along with you after marriage”.

Seems the person didn’t get to see many broad minded people out there. Marriage is not the end of a journey but is a part of this beautiful journey. The current generation sees this with a better outlook just that being vulnerable is bit of a hindrance which has to be worked on. Guys and girls are matured enough to understand that both side parents are equally important. Yes, it is not good for anyone to keep ‘Sammandhis’ in the same house forever. Simply for the reason is that both sides’ freedom and individuality might crumble and the respect may be lost and no two matured personalities in this world would try to hamper another person’s peace and freedom. It is absolutely okay to have them nearby and many guys, in laws do understand this aspect.

Most of the time staying away at a distance saves any relationship rather staying close and fighting always. The point to be wondered is, the person who asks such questions has a daughter and a son both settled in abroad and they aren’t planning to return to India. At least single child who is residing with in India is just a call away, just few hours of travel away. In what way Single Child Parents are really Paavam? and in what way having two children and both in foreign is Punniyam? is still a million dollar question.

The second personality is a warming personality. An elderly man, ever smiling gentle man and all his children are settled in foreign. He used to come to park for walking and always share his experiences in a lovely manner. He keeps himself engaged after his retirement and ‘Take each day and get busy’ is his motive. He has never lost his smile to my knowledge but was sad the day his son called him and said to move with him. The elderly man has already been there for short stints and has felt that the surroundings are not comfortable for him and his wife and they feel like they are going to hostel rather a home.

Though he has his grandchildren there, he claims that they are in crèche and he has nothing to do productive there. He is happy and contented spending time in going to library, reading books and going to temple along with his wife and in later stage of their life it is okay for them to join an old age home rather going abroad.  He tells, “My son fears that people will tell that his son is not taking care of them and hence are in old age home. But for me going to abroad feels like being in old age home and staying anywhere in India is like being in my home”. Here, the question arises. What is freedom?

The thoughts seemed never ending and suddenly this stuck. One of our professors used to call for discussion after distributing answer sheets after every mid-term test and can freely discuss with him on all aspects ‘Why he hasn’t given marks for a particular question?’, ‘Areas of improvement’, ‘Areas of expertise’ and all. In one such discussion happened to ask him why he has not awarded full marks for a two mark question but had given a 0. The question was to write the definition of ‘Instantaneous reaction’ with an example. He smiled and asked to find the reason for the same. And it never stuck. He went on to explain that I haven’t mentioned the term ‘Standard Temperature and Pressure’.

He said,” To you it may seem baseless now but it has its own value”. He stated that “While conducting experiments it is not mandatory to conduct in the way stated in rule book. I may conduct the experiment in minus one degree Centigrade and the reaction will not be instantaneous that time. So it is not about the rules. It is about the condition in which you conduct the experiment and one is obliged to mention the temperature and pressure the experiment is held and based on the conditions should analyze the results. When you don’t mention the conditions of experiment it is hard to analyze the results. It is for science. It does suit well for life too. Your Standard Temperature and Pressure need not suit mine but should respect that to know in how many ways better results can be achieved.” Makes perfect sense anytime!

The standard conditions of temperature and pressure isn’t a rule book and there are always exceptions and sufficient freedom to conduct experiments in any conditions without hampering another person’s peace for no reason, can definitely be extrapolated to get better results and can be followed if it brings peace to both parties.

P.S. For any third party, before questioning, it is good to know under what conditions the experiment is conducted rather just arguing from the point of rule book all the time and it is equally important to know one isn’t obliged to give an explanation all the time.

Em Magan – The emotional family drama

This movie was released in the year 2006. Written and directed by ‘Metti Oli‘ pugazh director Thirumurugan. He is a director who captures raw emotions. ‘Metti Oli’ serial is an example where he showed all possible emotions through all his characters well. This movie doesn’t have any less emotions on screen. Music by Vidhyasagar. Staring Bharath, Gopika, Nassar, Saranya Ponvannan, Vadivelu.

The most striking aspect of the movie is there is no hero or heroine tag that can be spotted in the movie. The plot has all characters and supporting characters all on place. The movie speaks loudly on handling emotions. If correct, this movie changed its title to Em Magan from Emden Magan to avail tax benefits. Emden was a light cruiser built for the imperial Germany Navy and the captain of Emden was responsible for bombardment of Madras during first world war. Few oil tanks were torched when British taught Madras can’t be touched, oil tanks exploded here to their disbelief.

Nassar keeps exploding throughout the movie. He never keeps check of his anger and fails to connect with himself and doesn’t act or react from the point of empathy. He works hard, harder, hardest for his family but sharp tongued enough to hurt others. Nassar would have lived in the character. One can’t tell it’s acting, it’s so realistic on screen.
Saranya Ponvannan one of the best character artists. She is the best mother that Kollywood has got. In the movie Ram as a single mother and in this movie a submissive wife. But the way she handles tough emotional outbursts of her husband with a touch of humour speaks about her skilled acting. That scene in ‘Kundrakudi Adivaaram’ deserves a standing ovation but one can’t because will be rolling over the floor and laughing.
Bharath as a good son who yearns for his father’s love and affection but forced to face his outrage every single time. He makes sure that he doesn’t pick his father’s character. From his father he exactly learns how not to treat his wife and children. The dialogue in climax tells his maturity level and positive emotional lessons from his childhood and adulthood despite awkward situations. Gopika comes from interval and a playful pair. ‘GoliGundu Kannu’ song shows it. Bharath as a good son and lovable husband puts up a good show on screen.

The movie has many comedy scenes. Grandfather in death bed but family in the verge of losing the patience in taking care of him. This seem inhuman but the director has carefully threaded in a way that it doesn’t influence much and masks behind emotions and comedy. And this man steals the show in all frames that he is in. Vaigai Puyal Vadivelu. He is one character in the movie who keeps unloading his emotional baggage, hurt inflicted by Nassar then and there with a sound sense of humour. A sensible role and awesome performance by Vadivelu. While there is no specific hero tag in the movie, Vadivelu can be termed as real hero in the movie.

In short the movie captures raw emotions and navigates through all of them and teaches what to do and what not to do and how to act from the point of love and react from the point of empathy rather being sharp tongued with all, all the time.

Baby doll nee enaku; Teddy bear naan unaku

The title of the post comes from the lyrics of the song ‘Kadhal yaanai varugiran remo’ from the movie Anniyan penned by Na. Muthukumar. While hearing it for the first time the feel seemed so new and it perfectly suited the trend. It tells about the kind of give and take that is likely to happen in a romantic relationship. Bit too much of hype can be noted, on viewing it with Vikram’s expression on screen.

Tamil cinema has numerous songs which debate over ‘who is who?’ in a romantic relationship. The title itself is an example. The hero sings ‘You are my baby doll and I am your teddy bear’. If teddy bear had really hugged girls at night, the making and marketing of teddy bears would have stopped once and for all. And a guy playing with baby doll isn’t a normal happening. Most of the men out there fall under of category of ‘caught red handed’ while breaking the leg or hand of their sister’s baby dolls. It isn’t impossible though. It is just a weird kind of pampering that little girls do for their baby dolls. Still Na.Muthukumar has given the best lyrics for the song, two bhavas in a single line. For time being can have it as ‘Kavidhaiku Poi Azhagu’. It is just as beautiful as Sivakami in Bahubali telling ‘En marumagalku konjam agandhai azhagu dhan’. Poets are masters of imagining similes that do not even exist in the world and still make their point.

Also, poets are capable of switching gears easily between men and women thought processes and feel intense emotions of both genders as in the title. This has always been a wonder. Many people in this world struggle to empathize even, but poets are talented/gifted to look through and from various dimensions and write from a man’s emotional center and a woman’s emotional center effortlessly. Many poets have written songs on deities/their lovers handling both bhavas. Bhavas here is the Nayika Bhava and Nayaka Bhava. Not sure about all contemporary poets on how deep or how stronger their hold is on both the bhavas. Few make tremendous impact on one of the bhavas but may not be on both practically.

But Mahi Kavi should be an exception because he was the one who taught other poets on how to switch gears between the two bhavas. Yes, Alwars and Nayanmars play a significant role but Maha Kavi is the one, supreme, powerful source to bridge the gap between the sangam era and the contemporary era in Tamil literature. He has done perfect justice to both the bhavas and the happiness that is felt reading his poems is ineffable.

The very proofs come from கண்ணன்என் காதலன் and கண்ணம்மாஎன் காதலி.

In the former he disguises himself as the heroine and writes from a woman’s emotional center. He tells how Bharathi’s world is, when her lover is away and shares her pain to her friend.

குண முறுதி யில்லை;-எதிலும்
குழப்பம் வந்த தடீ!
கணமும் உள்ளத்திலே-சுகமே
காணக் கிடைத்த தில்லை

And in the last two paras she tells how her world lights up and peace prevails in her when she catches a glimpse of her Kannan.

எண்ணும் பொழுதி லெல்லாம்-அவன்கை
இட்ட விடத்தினி லே
தண்ணென் றிருந்ததடீ!-புதிதோர்
சாந்தி பிறந்ததடீ!
எண்ணி யெண்ணிப் பார்த்தேன்;-அவன்தான்
யாரெனச் சிந்தை செய்தேன்;
கண்ணன் திருவுருவம் -அங்ஙனே
கண்ணின் முன் நின்ற தடீ!

The later, that is கண்ணம்மா-என் காதலி he sings from a guy’s emotional center. He writes how Bharathi sees his lover and in what all things he sees her. He gives a list where she dwells and how close he is residing to her and how much care he takes.

வான மழை நீ யெனக்கு வண்ண மயில் நானுனக்கு;
பான மடி நீ யெனக்கு,பாண்டமடி நானுனக்கு;
ஞான வொளி வீசுதடி,நங்கை நின் றன் சோதிமுகம்,
ஊனமறு நல்லழகே!ஊறு சுவையே!கண்ணம்மா!

பான மடி நீ யெனக்குப் பாண்டமடி நானுனக்கு is a brilliant word play from Maha Kavi. He claims that You are my drink while I am the vessel or cutlery which holds you”. Bharati promises that he will hold his Kannamma admist all odds. He doesn’t stop there but goes on to explain how Kannamma inspires him in each and every aspect and he describes her as அள்ளு சுவையே கண்ணம்மா! Means he isn’t saturated or bored of her but she is someone who makes him wish more of her.

He finishes the poem stating,

வீரமடி நீ யெனக்கு, வெற்றியடி நானுனக்கு;

தாரணியில் வானுலகில் சார்ந்திருக்கும் இன்பமெல்லாம்
ஒருருவமாய்ச் சமைந்தாய்! உள்ளமுதே! கண்ணம்மா!

சமைந்தாய் means attaining puberty. I remember the days when as a girl singing songs with words ‘Kuthavechen’, ‘Samanjen’, ‘Rudhuvanadhu’ loudly and scolded by mother for singing such songs without knowing the meaning behind it. And as she used to say, most of the songs with such word usage usually sound vulgar with less or no respect. We can know how vulgar a song can sound when we hear a child singing it without knowing the meaning of words. But only Maha Kavi can use such words in a respectful manner and take it to heights doing perfect justice. He not only uses words in a respectful manner but also has done perfect justice to Nayika and Nayaka bhava. Have to accept the defeat that while penning down this on word doc, there was so much confusion on his/her usage for Bharathi’s Kannan and Bharathi’s Kannamma. Yet another aspect to realize, ‘why he is Maha Kavi!‘ happened.

He has done justice to the level where even Lord Krishna has to change roles as கண்ணன் and as கண்ணம்மா but he remains பாரதி. Only very few names stay common for both genders. Say Sathya, Ramani, Bharathi, etc. But Bharathi is special because of Maha Kavi and one can tell பாரதி-என் காதலன், பாரதி-என் காதலி as his name itself is a proof that he is the master of both Nayika and Nayaka bhavas.

images

References:

கண்ணன்-என் காதலன் – http://www.lakshmansruthi.com/tamilbooks/bharathiar/bharathi-IV10.asp

கண்ணம்மா-என் காதலி – http://www.lakshmansruthi.com/tamilbooks/bharathiar/bharathi-IV21.asp

http://tharikapriya.blogspot.in/2013/12/bharati-kanamma-2_13.html

The Smeared Lipstick

The movie ‘Arunachalam’ was released in the year 1997. One of the good movies of Sundar C. and certainly a ‘good vibes’ movie in Crazy mohan dialogues and good acting by the crew. And Wiki says it is based on the English movie Brewster’s Millions. No idea about the English one but in Tamil it is really an enjoyable one and can watch with family. This movie has a close association with Lipstick.

The romance in the movie starts with Lipstick. Thalaivar skates over the spilled oil and fall over Soundarya, just an aesthetically short mutha happens and lipstick is smeared. Truly, thinking about the movie, remembered only Ramba’s entry scene, losing her hand bag, where she comes in a grey coloured dress with intensely applied lipstick and throughout the movie it continues and attains a peak value in ‘Alli Alli Anarkali’ song; that dark, intense maroon and violet shades steal the show.

Back in early 90s, cosmetic companies made their entry in our country. There are few accusations that Aishwarya Rai and Sushmita Sen winning Miss World and Miss Universe pageants respectively in the same year have much to do with cosmetic companies’ strategies. Off all endorsements and movies only this stands out even beyond this ‘Alli Alli Anarkali‘ is ‘I I like you‘ song from the movie ‘Citizen’.

All one can remember in the movie is lipstick shades of Vasundhara Das which even masked the sumar overly emotional performance of Ajith. Seems someone would have said Vasundhara Das what Appa Vedathachalam tells Son Arunachalam but for lipstick and seems she had won the challenge hence was handed over all stocks. Back then not many people had make up kit. But it is intriguing to watch bridal face make up and look at the kit for the first time. It is as intriguing as to see a Parotta master making perfect layered parottas from dough.

When the stylist is big hearted enough to apply lip stick on the lips of the little girls standing around the bride she tells “Don’t rub it off”. In the rest of the marriage function, all little girls don’t know how to react. All that the girls concentrate on is not to get the lipstick smeared or come out of the lip line. Not knowing what to do, they keep the mouth partly open so that the lips don’t touch each other.

Even when questioned by elders little ones would struggle to reply and make sure that lips don’t touch each other but somehow end up in licking away few in the process of drinking water, some is smeared over teeth. Throughout the marriage they would have managed to keep their lips partly open and those photos are still dreadful, even to imagine.

So, how Vasundhara Das did lip sync for the song is still a million dollar question! Can argue that many heroines can’t match ‘Ramarajan’ in this aspect. But that is an upgraded version because it is ‘Muthaiyan Kanakku’. ‘Kooti kazhichu paathalum’ can’t match his level even ‘Koditta idangalai nirappuga‘ movie poster has to accept it’s defeat.

பிள்ளைத்தமிழின் தந்தை – Remembering பெரியாழ்வார்

Lullabies and nursery rhymes are the first introduction to music or songs in human life. Lullabies calm babies and give a secured feel that they are in a safe place. In Tamil is called தாலாட்டு. Lullabies are found in every human culture. தால் means tongue. Usually in 5th month of child, child starts to recognize lullabies. “ஒ ஒ ஒ ஆயி”  என்றெல்லாம் சத்தம் எழுப்பி பாடுவது தாலாட்டு. The Wikipedia definition of Lullaby proves that it is a காரணப்பெயர். The English term lullaby is thought to come from “lu, lu” or “la la” sounds made by mothers or nurses to calm children.

People sing wide range of nursery rhymes to connect with children and enjoy see them play. But do they respond or act as we ask them to do, say complicated rhymes in younger stage? In each stage they do new things. They recognize new styles and take up new habits or actions. If one asks grandmother they would tell to handle the child carefully. “Kozhandhai oda thalai innum nikkala paathu pidichuko”. So to recognize faces, to get what we speak, to clap, to jump, to speak back; the growth is stage by stage.

Tamil Literature has a separate rule describing these actions of a child, stage by stage. It is called பிள்ளைத்தமிழ். பிள்ளைத்தமிழ் is poets singing about their favourite personality, technically பாட்டுடைத்தலைவன்;  can be a deity, a learned person, Saint or a king whom they imagine as a child and sing about their childhood period from 3rd month to 21st month. பிள்ளைத்தமிழ் comprises of 10 phases, sometimes few additional phases are added or left, based on the creative license of the poet. Each phase is spread over 2 months.

It is divided into two. ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ், பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ். Number of songs in each பருவம் or phase is 10. So the total number of songs is 100. Example Kumaraguruparar’s Meenakshi Ammai Pillai thamizh. So the phases are காப்பு, செங்கீரை, தால், சப்பாணி,முத்தம், வருகை or வாரணை, அம்புலி, சிற்றில், சிறுபறை, சிறுதேர்.

A short note on each phase.

 1. காப்பு – Praying to lord for the well being, longevity of the child.
 2. செங்கீரை – Children are as tender as lettuces. Poems in this phase have a tone of requesting the child to gently shake head.
 3. தால் – Lullaby recognising phase. Precisely ‘ங்கு’ sollu phase.
 4. சப்பாணி − in the current era corresponds to the day when child responds to the rhymes ‘Clap your hands; clap your hands; listen to the music and clap your hands’ by clapping their tender hands.
 5. முத்தம் – the Ummah phase. Requesting the child to give a kiss on cheeks or the one not to be missed the overly sweet flying kiss.
 6. வருகை or வாரணை − Mother standing at a distance and telling செல்லமே! தளர் நடையிட்டு வா with hands open to embrace the child.
 7. அம்புலி − the famous rhymes “நிலா நிலா ஓடி வா” belongs to this phase.
 8. சிற்றில் − building sand castles.
 9. சிறுபறை – playing with drum and stick.
 10. சிறுதேர் − playing with toys which are tied with chains, easy to pull and run.

For girl child last 3 vary and they are நீராடல், அம்மானை, ஊஞ்சல்.

 1. நீராடல் – playing in water
 2. அம்மானை − playing with stones.
 3. ஊஞ்சல் – swinging.

It is not mandatory to sing on all stages as stated earlier. Sometimes poets can sing on அச்சோப் பருவம், காக்கையை அழைக்கும் பருவம் etc. But very few poets like பெரியாழ்வார் has handled these stages. 

images (55)

பெரியாழ்வார் also known as Vishnu Chithar (one who constantly meditates on Lord Vishnu) was the one to formulate this பிள்ளைத்தமிழ். He was born on this day – Aani Swathi to Mukuntha Battar and Padumavalli Natchiyar. He is considered as the embodiment of Garuda, the Suparnan. He is called Battar Piran after he won the competition among scholars in the court of Pandya King Vallabadevan. The quest was to find out the path to ‘paramapada’.

Vishnuchittar won the competition by explaining that the path to moksha is by service to Vishnu. He quoted various historic and Vedic reference to prove his point. The king was satisfied and he honored Vishnuchittar by taking him around the streets of Madurai. It is believed that Koodal Azhagar, the presiding deity in the Koodal Azhagar Temple near Madurai witnessed the event with his consort. Periyazhwar was surprised and he immediately composed Thirupallandu, the first twelve verses of Nalayira Divya Prabandam. He has also composed 461 songs on Lord Vishnu called பெரியாழ்வார் திருமொழி.

He is called பெரியாழ்வார் as he mothered the supreme power and cared, bothered on his longevity, his safety from a mother perspective. He assumed himself as Yashodha Maiya and composed poems from her emotional state. The fears of a young mother as the child grows that too a child which constantly faced the onslaughts of Asuras. He has composed songs on each of the phases of பிள்ளைத்தமிழ் on Lord Krishna. This is the first ever பிள்ளைத்தமிழ் reported in the history of Tamil Literature say a research by Tamil scholars.

Though he has mothered the supreme power, he has fathered பிள்ளைத்தமிழ். Reading just few verses of பெரியாழ்வார் gives the feel irrespective of gender

“தந்தைக்கும் தாய் அமுதம் சுறந்ததுமா

என் தங்கத்தை மார்போடு அணைக்கையிலே”.

And research scholars state that பெரியாழ்வார் has played a significant role in inspiring Shri Andal to write on Lord Vishnu. Not only on the core subject but also the language style followed by Shri Andal reveals that she should have been taught Tamil Grammar by her father, பெரியாழ்வார். The proverb “Thaai 8 adi paayindhal kutti 16 adi paayum” has been proved right beyond percentage. Counting days for Aadi Pooram from Aani Swathi.

For most of the rhymes, songs on children in cinema, பிள்ளைத்தமிழ் should have been the reference point. Just a tip of an ice berg from Deep Ocean called பெரியாழ்வார்.

அப்பூச்சி காட்டுதல் என்பது, குழந்தைகள் பயம் காட்டுவதைப் போலக் காட்ட நாம் பயப்படுவது போல வசீகர விளையாட்டு.

“இருட்டில் பிறந்துபோய் ஏழை வல்லாயர்

மருட்டைத் தவிர்ப்பித்து வன்கஞ்சன் மாளப்

புரட்டி அந்நாள் எங்கள் பூம்பட்டுக்கொண்ட

அரட்டன் வந்து அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்

அம்மனே அப்பூச்சி காட்டுகின்றான்.” (நா.தி.பி− 121)

− பெரியாழ்வார்

இரவில் பிறந்து ஆயர்களின் பயத்தை நீக்கி, கம்சனைக் கொன்ற மிடுக்குள்ளவன்(அரட்டன்) வந்து பயங் காட்டுகின்றான் அம்மனீர் என்று வியக்கிறார். – சுஜாதா. 

Poetry is an endless ocean. How much ever one reads there is always something that one doesn’t know and one birth isn’t enough. Nalayira Divya Prabandam of Azhwars and verses of Nayanmaars play a significant role in Tamil literature and to be celebrated more so that one can prove Tamil is immortal.

Can’t wish பெரியாழ்வார் happy birthday as he has mothered even the Supreme Being. But can seek his blessings or at least pay tribute to the noble soul.

பெரியாழ்வார் வாழியே! 

பெரியாழ்வாரின் பல்லாண்டு பல கோடி ஆண்டு வாழியே! 

 

References: 

 1. ஆழ்வார்கள் ஓர் எளிய அறிமுகம் – சுஜாதா
 2. Wikipedia
 3. To know the exact definition of பிள்ளைத்தமிழ் and the phases – https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
 4. http://www.thehindu.com/features/friday-review/history-and-culture/Paeans-to-Periyazhwar/article14513139.ece

Vaaranam Aayiram

Falling in love with distinguish between, which has always been bit challenging in school especially in biology that too between ‘Mitosis‘ and ‘Meiosis‘. Many of us would have faced the situation where teacher would have called and said while distributing answer sheets, “Everything is right. Just that you had interchanged the heading.” But here wishing to make a point clear, without interchanging, whether it is ‘Vaaranam Aayiram’ or வாரணம் ஆயிரம்.

 

First, the title of the movie. The title is from நாச்சியார் திருமொழி written by ஶ்ரீ ஆண்டாள். There are 143 poems in 14 thirumozhis. This work falls under the category அகநானூறு. Each thirumozhi title comes from first word of the first song in that particular thirumozhi. Writing as Vaaranam  Aayiram is like not doing justice to Shri Andal. So, வாரணம் ஆயிரம் − நாச்சியார் திருமொழி 6ஆம் திருமொழி – வாரணம் ஆயிரம், மாயவன் தன்னை மணம் செய்யக் கண்ட தூயநற் கனவைத் தோழிக்கு உரைத்தல். வாரணம் ஆயிரம் is written following the grammatical rule/ comes under the classification கலிவிருத்தம்.

 

Released in the year 2008. Directed by one of the finest directors, Gautam Vasudev Menon. Staring Surya in double act as father and son, Simran, Sameera Reddy, Divya Spandana in lead roles. Awesome compositions by Harris Jayaraj. The movie won National award for best feature film in Tamil. One of the finest plots on healthy parenting. Gautam’s father would have been really happy to get such a tribute from his son. Gautam would have knit the plot so well with father’s love, inspiration. ‘Why dad is the first hero?’ comes effortlessly in the plot. As always awesome costumes for all. A visual treat. Songs in the movie go well with plot, all on place and say the mood of the movie at each stage.

 

To start with ‘Mundhinam Paarthenae‘, an awesome vintage love. Graceful video comprising ‘the old red bus’, ‘mappilai azhaipu’ also known as ‘Janavaasam’ car. Just that could have concentrated more on Simran’s hair do. Thamarai’s lyrics showcase upgraded level of love. One cannot explain friction better than ‘Uyir rendum uraiya kanden nerungamalae’ and the way she describes the defeat of ‘Thulabaaram’ says all; beautifully rendered by Naresh Iyer and Prashanthini.

 

‘Yethi Yethi Yethi‘ is the only song penned by Na.Muthukumar in the movie which beautifully expresses all teenage happiness. Takes to adolescence period. “Light house uh uyarathiyum enga love letter thaandum. Paritchyila bhadhil ezhudha paadhi paper la nondum“, a LOL lyric. Signs off with a practical advice “Suttadhan neruppu. Pattadhan poruppu“, a joyful rendition by Benny Dayal, Kunal Ganjawala, Naresh Iyer, Solar Sal.

 

Nenjukkul peidhidum maamazhai‘ is bliss. An ineffable rendition by Hariharan, Krish, Devan and Prasanna. This song tells how to love and respect other. Loving the other along with their family makes love more beautiful. Both appa Surya and Son Surya, don’t hesitate to take the lover to family or make the relationship official, a true sign of love and commitment. “Ippodhu ennodu vandhal enna? Oor paaka ondraga sendral enna?“, “Ennodu vaa veedu varaikum, en veetai paar ennai pidikum“. The absolute bliss, touch is “Kadal ennai kekka villai, kettal adhu kaadhal illai“. Not to forget ‘Oh Shanthi Shanthi‘ by Clinton Cerejo and SPB Charan during the chase.

 

One of the most beautiful song which can make anyone fall in love is ‘Adiyae Kolludhe‘, accompanied by Guitar throughout. “Solla vaarthaiyin sugamae mayil thogai polavae en meedhu oorudhae“, “Unnai thotru nee ennai vendraiyae” says it all, fast, awesome rendition by Benny Dayal, Krish, Shruti Hassan. Simran telling him about staying under the same roof says the kind of upbringing, being a friend without compromising on values shows the best kind of parenting on screen; same when he cries over phone after the death of Meghna “Amma ta vaada”. Another awesome character in the movie is Shankar Menon. A much needed solace in his crisis.

 

Then is the folkish, splendid rendition ‘Anjalai‘. Back then in the text message era, ‘Tell me about yourself in 21 questions’, ‘Which song describes your love?’ were common. ‘Nenjukkul peidhidum maamazhai’ and ‘Anjalai’ would have topped the list. SAMCO hotel did undergo tremendous Change. “Enna aalae maaritel Thiruna” is the kind of transformation. As he gets addicted to drugs, parents love and attention comforts him and he sets out to search and find himself.

 

“ஒரு பெரும் அவமானத்திற்குப் பிறகான

கோபம்

ஒரு அன்பின் நிராகரிப்புக்குப் பிறகான

வலி

ஒரு நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்குப் பிறகான

ஏமாற்றம்

ஒரு நேர்மையான முயற்சிக்குப் பிறகான

தோல்வி

இவை போல் உந்துதல் தருவன

வேறொன்றுமில்லை!”

− Vignesh GR S

Sums up the story line in this part of the movie.

 

He heals completely and falls in love with Divya, still a question mark on telepathy. Divya, another beautiful, strong woman who doesn’t hesitate to be emotionally naked looking for mutual love and respect. Next is nothing but ‘Anal Melae Pani thuli‘ beautiful rendition by Sudha Ragunathan.

 

The movie gives total justification on how father influences love values and life values of a son; how he motivates, stands by his side during crisis. Wish Tamil cinema chooses to leave the myth of first love, the illusion but more about self love which is everlasting.

 

With healthy parenting and teaching on handling extreme emotions, the movie is வாரணம் ஆயிரம்.

Vaaranam_Aayiram_poster

References:

Wikipedia

Quote by Vignesh GR S

நாச்சியார் திருமொழி by ஶ்ரீ ஆண்டாள்.